KAPAT

MERHABA

Eğitimlerimiz ve Akademimiz hakkında bilgi almak istiyorsanız biz sizi arayabiliriz.

* simgeli alanların doldurulması zorunludur.
En kısa zamanda size dönüş sağlayacağız.

 

Ben Kimim?

Siz Çocuğunuzda Hangi Yetenekleri Gözlemliyorsunuz?

Çocuklarımızın kimlik arayış süreçlerinin sandığımızdan çok daha erken yaşta başladığını biliyor muydunuz? 
Gelin, değerli çocuklarımızı karşılaştırmadan, bireysel farklılıklarını ve bu özel güçleri ile neler yapabileceklerini keşfedelim.
 
Bernard Shaw
Bir insanın zekası mevcut  bilgisine göre değil, bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür.


Uzamsal / Görsel Zeka

Görülenleri hafızaya alma, anlatılanları ise zihinde canlandırma, boyutlandırma ve görsel tasarımlar kurgulama uzamsal-görsel zekâ becerileridir.
Bu zekânın özündeki kapasiteler şunlardır:

 • Aktif hayal gücü
 • Zihinde canlandırma
 • Uzayda yer-yön, yol bulma
 • Grafik temsili
 • Uzaydaki nesneler arasındaki ilişkileri tanıma
 • İmajlarla zihinsel manevralar yapma
 • Objeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanıma

Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

 • Resimler ve şekillerle düşünür.
 • Hayalinde gördüğü resimleri anlatabilir.
 • Harita, tablo ve diyagramları anlayabilir.
 • Çok hayal kurar.
 • Sanat ve Proje aktivitelerinde bulunmayı, görsel sunuları sever.
 • Okurken kelimelerden çok resimlerden anlar.
 • Tasarım, çizim ve görsellikten zevk alır.
 • Öğrenme sürecinde sanat, video, filmler, bulmacalar ve haritalardan yoğun olarak yararlanır.
 • Yön bulma becerisi çok gelişmiştir.
 • Dinledikleri şeylerden zihinsel objeler hayaller, resimler üretir.
 • Öğrendiği bilgileri hatırlamada bu fotografik hafızayı kullanır.
 • Üç boyutlu çalışmaları yapmaktan hoşlanır. Origami ve maketlerden keyif alır.
 • Bir objeyi farklı açılardan anlayabilir ve yorumlayabilir, onu zihninde canlandırabilir.
 • Öğrendiği bilgileri somut ve görsel formlara dönüştürür.

Kinestetik /Bedensel Zeka

Beyin-beden koordinasyonuyla ilgili yüksek başarı gösterirler.
Bu zekânın özündeki kapasiteler şunlardır:

 • Vücut hareketlerini kontrol etme
 • Önceden planlanmış vücut hareketlerini kontrol etme
 • Bedenin farkında olma
 • Zihin ve beden koordinasyonu arasında güçlü bir bağ kurma
 • Pandomim becerileri
 • Bedeni bütün olarak iyi derecede kullanma

Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

 • En az bir, imkan verilirse birden çok sporla uğraşır.
 • Uzun süre hareketsiz kalamaz.
 • Nesnelere farklı bakış açısı geliştirmeyi severek parçalayıp bütünlemekten hoşlanır.
 • Yeni keşfettiği nesnelere dokunmak ister.
 • Öğrenme sürecinde hareket ve aktivite çok önemlidir.
 • Fiziksel aktivite ile duyularını harekete geçirmeyi önemserler. Dinleme, konuşma, dans etme, koşma, dokunma ve hareket etmeyi severler.
 • Öğrenirken bedensel faaliyetler öğrenme kalitesini arttırır. Role-play, drama, tiyatro ve hareket etmek gibi yöntemler ihtiyaçtır.
 • Sağlıklı yaşam konusunda hassastırlar. Bedensel sağlıklarına ve vücutlarına özen gösterirler.
 • Fiziksel işlerde ve görevlerde titiz ve dikkatlidirler. Özenle denge, zarafet, maharet ve dakiklik konusunda hassasiyet gösterirler.
 • Çevresini, nesneleri, eşyaları temas ederek ve hareket halinde inceler.
 • Öğrendikleri şeylere dokunmayı ve onları kullanmayı tercih ederler.
 • Fiziksel beceri gerektiren branşlarda (dans, spor...) yenilikler keşfeder ve farklılıkları ortaya koyarlar.
 • Beden ve el becerisi gerektiren; rol yapma, atletizm, dans, spor, dikiş-nakış gibi alanlarda yetenekleri vardır.
 • Aktif katılımla daha iyi öğrenirler. Söylenenden daha çok yapılanı hatırlarlar.
 • Gezi-inceleme, maket yapma gibi fiziksel aktivitelerde bulunmaktan zevk alırlar. Organizasyon becerileri gelişmiştir.
 • Bulundukları çevreye ve onu kapsayan sistemlere karşı duyarlıdırlar ve sorumluluk sahibi davranış sergilerler.

Müziksel Zeka

Doğadaki seslere ve müziğe karşı duyarlılığın yüksek olmasıyla; sesleri yorumlama, bir araya getirme ve işleme yeteneği ile ilgilidir.
Bu zekânın özündeki kapasiteler şunlardır:

 • Müziğin ve ritmin yapısına önem verme
 • Müzikle bağlantılı şemalar oluşturma
 • Seslere karşı duyarlı olma
 • Melodi, ritim ve sesleri taklit etme, tanıma ve üretme
 • Ton ve ritimlerin değişik özelliklerinin fark etme ve dönüştürme

Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

 • Notasını görmediği müziği, melodileri tanır.
 • Enstrüman çalar, koroda söyler.
 • Çalışırken tempo, ritim tutar. Seslere karşı duyarlıdır.
 • Şarkıları kolaylıkla öğrenir.
 • Şarkı söyleme, mırıldanma ve dinlemeyi sever.
 • Öğrenmede müzik ve ritimlere ihtiyaç duyar.
 • İnsan sesi ve çevreden gelen sesler gibi çok farklı seslere karşı duyarlıdır, dinler ve tepki verirler.
 • Müziği yaşamına dahil etmek için fırsatlar oluşturur.
 • Seslere, notalara ve ritimlere karşı özel bir ilgi duyarlar.
 • Müziği ve hareketleri birleştirerek farklı figürler ortaya çıkarabilirler.
 • Orijinal müzik içerikleri oluşturabilirler.

Sözel / Dilsel Zeka

Zihnindeki düşünceleri sözcüklerle ifade edebilme; sözcüklerle anlatılanları da zihninde anlamlandırabilme becerileriyle ilgilidir. Olayları kompoze etme, hitabet ve sözlü-yazılı sunum yapma konusundaki yetenekleri belirgindir. 
Bu zekânın özündeki kapasiteler şunlardır:

 • Aktarımda düzeni ve sözcüklerin içeriğini anlama
 • Açıklama, öğretme, öğrenme ve yorumlama
 • Mizahi anlatım
 • Yazılı ve sözlü olarak etkili hitabet, ikna ve etkileme gücü
 • Hatırlama ve geri getirme 
 • Anlamaya yönelik çözümleyici sorular sorarak iyi analiz yapar.

Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

 • Her türlü hikayeyi, masalı ve fıkrayı etkili şekilde anlatır.
 • İyi ve güçlü bir hafızası vardır.
 • Kelime oyunlarını sever ve oldukça gelişmiş bir kelime hazinesi vardır.
 • Sözel olarak yüksek frekansta iletişim kurar.
 • Öğrenme sürecinde daha çok kitaplar, yazma materyalleri, görüşme ve tartışmalar, konuşma ve dinleme materyallerine ihtiyaç duyar.
 • Farklı kelimeleri, sesleri, ritimleri dinlemeyi sever ve rahatlıkla üretir.
 • Diğer insanların seslerini, dil üslubunu, okuma ve yazma şeklini taklit edebilir.
 • Cümleleri dinler, yorumlar, farklı bir tarzda ifade eder ve söylediklerini kolaylıkla hatırlar.
 • Okuduklarını rahatça anlar, özetler ve kolaylıkla hatırlar.
 • Farklı gruplara farklı amaçlarla etkili bir biçimde hitap edebilir. Dinleyicileri, konuşma ve üslubu ile etkiler.
 • Okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dil sanatlarında farklı yapılar üretebilir.
 • Farklı dilleri öğrenme becerisine sahiptir.
 • Hikaye, makale gibi metin yazıları ve şiir yazma gibi etkinliklerden keyif alır.
 • Yeni dil formları oluşturur.
 • Etkili dinleme becerilerine sahiptir.

İçsel Zeka

Kişinin kendini iyi tanıyıp tanımlaması ve bunu faydaya dönüştürme becerisiyle ilgilidir. Bu zekâ türünü önemli kılan özellik beceri-hedef uyumudur. 
Bu zekânın özündeki kapasiteler şunlardır:

 • Konsantrasyon
 • Düşünsellik
 • Yürütücübiliş/Üstbiliş (Düşünme hakkındaki düşünce etkinlikleri)
 • Değişik duyguların farkında olma
 • Özü tanıma ve değer verme
 • Yüksek düzeyli düşünebilme becerileri ve akıl yürütme

Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

 • Özgürlüğüne düşkündür.
 • Bireysel çalışmalardan zevk alır.
 • Kendisi hakkında düşünmeyi sever.
 • Kendi ilgi ve becerilerinin farkındadır.
 • Başarı ve başarısızlıklardan zevk alır.
 • Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar.
 • Yalnız kalmaktan hoşlanır.
 • Kendi iç dünyasını düşünür.
 • Hedefler oluşturma ve hayallerden zevk alır.
 • Öğrenirken kişisel çalışmalara, kendini değerlendirme ve kişisel farkındalığa gereksinim duyar.
 • Yaşadıkları her olay veya deneyim üzerinde çok fazla yoğunlaşıp düşünürler.
 • Kendi içlerinde oluşturdukları bir değer ve anlayış sistemi vardır.
 • Her şeyde kendilerinden bir çıkarım ararlar.
 • Yaşam felsefelerini oluşturmaya yönelik arayış içindedirler.
 • Yaşamlarının motivasyon kaynağı; hedefleridir.
 • Kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olarak yaşarlar.

Sosyal Zeka

Bireysel veya toplumsal davranışları iyi analiz etme ve iyi iletişim kurma becerileriyle ilgilidir. Sosyal zekâsı gelişmiş olan kişiler, karşısındaki insanın duygularını anlama, yorumlama ve yönetme konusunda son derece başarılıdırlar.
Bu zekânın özündeki kapasiteler şunlardır:

 • İnsanlarla sözlü ve sözsüz iletişimde etkin olma
 • Bir bireyin ruhsal duygu ve durumunu okuma
 • Grupta işbirliği içinde çalışma
 • Karşıdaki kişinin bakış açısıyla dinleme
 • Empati kurma
 • Sinerji kazanma ve yaratma

Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

 • Arkadaşları ile birlikte olmaktan hoşlanır.
 • Doğal lider olarak davranır.
 • İkna becerisine sahiptir.
 • Kulüp dernek ve komitelerde zevkle çalışır.
 • Çok arkadaşı vardır.
 • Dinlemeyi ve konuşmayı sever.
 • Yönetme ve organize etmeden zevk alır.
 • Öğrenme sürecinde arkadaşlarına, grup oyunlarına ve sunum yapmaya ihtiyaç duyar.
 • Yaşıtları ya da farklı yaş grupları fark etmeksizin grup ile olmaktan zevk alırlar.
 • Diğer insanların duygularına karşı duyarlıdırlar.
 • Diğer insanları konuşmaları ile etkilerler.
 • Grup ve takım çalışmalarından, gruplar halinde çalışmaktan zevk alırlar. Grup halinde çalışmak çok özel ve mükemmel ürünler ortaya çıkarmalarını sağlar.
 • Farklı kültürlere, farklı yaşam tarzlarına karşı çok meraklıdırlar.
 • Çok küçük yaşlarda bile toplumsal ve politik sorunlara ilgi duyabilirler.
 • Güçlü bir espri kabiliyetine sahiptirler.
 • Davranışlarının neden ve sonuçlarını değerlendirebilirler.
 • İnsanların her tür davranışına karşı anlayış sahibidirler.
 • Sözel ve bedensel dili hem ayrı hem de birlikte etkili bir biçimde kullanırlar.
 • Farklı ortamlara, farklı insan topluluklarına girdiklerinde yabancılık çekmeden kolayca uyum sağlayabilirler.
 • İnsanları organize etme yetenekleri vardır.
 • Liderlik vasıflarını taşırlar.

Matematiksel / Mantıksal Zeka

Sayı ve sembolleri etkin kullanabilme, soyut kavramlar türetebilme ve mantık yürütebilme becerileriyle ilgilidir. Analitik düşünebilme, parçaları bir araya getirip sonuç çıkarma, tümden gelim veya tüme varım konuları ile ilgilidir. Muhakeme yeteneği, matematiksel zekânın bir parçasıdır. Matematiksel zekâ kişinin neden-sonuç ilişkisi kurabilmesini ve sağlam sorular ile sağlıklı sonuçlar elde etmesini sağlar.
Bu zekânın özündeki kapasiteler şunlardır:

 • Soyut yapıları tanıma
 • Tümevarım yoluyla akıl yürütme
 • Tümdengelim yoluyla akıl yürütme
 • Bağlantı ve ilişkileri ayırt etme
 • Karmaşık hesaplamalar yapma
 • Bilimsel yöntemi kullanma

Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

 • Nesnelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorar.
 • Hızlı bir şekilde zihinsel matematik yapar.
 • Matematik aktivitelerinde, strateji oyunlarında, mantık bulmacalarında başarılıdırlar.
 • Yüksek düşünme tekniklerini kullanır.
 • Zekâ oyunlarında başarılıdır.
 • Deney yapma, sınama, sorgulama ve araştırmalardan keyif alır.
 • Öğrenmede en çok keşifler, düşünme, tümevarım ve problem çözme yöntemlerinden yararlanır.
 • Neden-sonuç ilişkilerini en iyi derecede kurar.
 • Somut cisimleri soyut sembol ve ifadelere dönüştürebilir.
 • Mantık problemlerini çözümlemede başarılıdır.
 • Hipotezler kurarak sınayabilir.
 • Miktar tahmininde bulunma konusunda başarılıdır.
 • Grafikler ya da şekiller halinde verilen (görsel) bilgileri rahatlıkla yorumlar.
 • Bilgisayar programları hazırlar.
 • Grafik, şema, şekillerle çalışmaktan hoşlanır.

Doğasal Zeka

Doğayı büsbütün yorumlama becerisiyle ilgilidir. Doğayı ve doğadaki canlıları gözlemleyip çıkarımlar elde etme konusu ile ilgilidir.
Bu zekânın özündeki kapasiteler şunlardır:

 • Doğa ile bütünleşme
 • Doğal bitki örtüsüne duyarlılık
 • Canlılar ile etkileşim kurma, koruma
 • Doğanın tepkilerine karşı duyarlılık, farkındalık
 • Doğada bulunan bitkileri ve hayvanları tanıma ve sınıflama
 • Bitki yetiştirme ve inceleme

Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

 • Araştırmalar yapmayı sever.
 • Doğadaki canlıları incelemekten hoşlanır.
 • İnsanın varoluşunun nedenlerini ve kendi varoluşunu düşünür.
 • Doğadaki neredeyse her canlının yaşamına merak duyarlar.
 • Farklı canlı türlerinin isimlerine karşı dikkatlidirler, çiçek türleri hayvan türleri onlar için çok etkileyicidir.
 • Seyahat etmekten, belgeseller izlemekten keyif alırken, doğa ve gezi dergilerini incelemek özel ilgi alanlarıdır.
 • Kendilerine özgü out-door etkinlikler düzenlerler doğayla her şeyi paylaşım halindedirler.
 • Doğadaki bitki türlerine karşı yüksek oranda duyarlıdırlar.
 • Doğanın insanlar üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi ile yakından ilgilenirler.

Varoluşsal Zeka

Beş duyu organı ile direkt algılanamadığı için mantık yürütmenin zor olduğu ve duyulup hissedilemeyen konularda etkin yorum yapabilme becerisiyle ilgilidir. Varoluşsal zekâsını iyi kullanan kişilerin, hem inanması güç olup hem de ihtiyaç duyduğumuz kavramların anlamlandırılması ve insan zekâsına uygun bir şekilde sunulması konusunda yetenekleri gelişmiştir.
Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

 • Felsefi huzursuzluğu vardır
 • Büyük resmi görmeyi severler
 • Yüksek değerlere sahiptirler
 • Fedakar bir yaşam tarzı sürdürürler
 • Aşkınlık duygusuna sahiptirler
 • Soyutlama için yüksek bir kapasiteye sahiptirler.
 • Durumların nedenlerini ve açıklamalarını sormaya eğilimlidirler.
 • Kendi varlıklarının bütünsel gelişimini sağlamak için oldukça uzun zaman ayırırlar.
 • Uzlaştırıcı, barışçıl, saygılı ve destekleyici kişilerdir.
 • Çevrelerindeki dünyayı anlamak ve açıklamak için fiziksel duyuların ötesine geçebilirler.
Bilgi ve İletişim


Bu form üzerinden en hızlı şekilde talebinizi iletebilirsiniz.
En kısa sürede ekibimiz size geri dönüş sağlayacaktır.

Yükleniyor
Yükleniyor...